fbpx

תנאי שימוש

אתר זמן תרבות, הינו אתר המספק מידע על אירועי מועדון זמן תרבות ומאפשר רישום למועדון ורכישת כרטיסים לאירועים שונים שמקיים המועדון. כל מי שמבקר באתר, ומעוניין לרכוש כרטיסים לפעילויות באתר ו/או לקבל מידע על הפעילויות השונות של המועדון, מצהיר בזאת שהוא מודע לתקנון של האתר ומסכים לכתוב בו ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין או בעקיפין כנגד האתר והחומר המתפרסם בו. חלק מהתוכן באתר מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד אבל פונה לכל המינים.

 כל הזכויות על התכנים והאירועים באתר שמורות למועדון זמן תרבות, ולא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ או למכור חלק או את כל המידע שמופיע בו.

 השימוש באתר מוגבל למבוגרים מעל גיל 18 בלבד, והלקוח מצהיר כי הוא מעל גיל 18 שנה.

 כל אדם מעל גיל 18 אשר מחזיק בכרטיס אשראי פעיל ותקף, יכול להשתמש באתר בכדי לרכוש את השירותים השונים המופיעים באתר או לקבל מידע באמצעותו. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות מלבד מה שצויין בתקנון זה. מערכת זמן תרבות שומרת על זכותה לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מעת לעת.

 המערכת רשאית לאפשר לפרסם באתר מוצרים או שירותים או מידע אחר ע"י צד שלישי שהינו "פרסומת" כפי שנהוג ברשת האינטרנט. במקרה זה משמש האתר רק "פלטפורמה" להבאת הפירסומים ו/או הפרסומת. מובהר כי אין אתר "זמן תרבות", נושא בכל אחריות לתכנים שבפרסומת כאמור ולתוכן שהוכן ע"י צד שלישי, ואין מי ממפעילי או צוות האתר נושאים באחריות מסוג כלשהו לכל טענה, לרבות בדבר אי עמידת צד שלישי בכל התחייבות ו/או בנאמר ב"פרסומת" או בכל טענה הנוגעת לטיב השירותים, טיב המוצר וכיוצא באלה, אשר נובעים מיחסים שבין נותן שירות למקבל השירות.

 בהרשמתך למועדון זמן תרבות הינך מאשר להנהלת האתר לשלוח לך דואר פרסומי לרבות הודעות SMS על אירועי המועדון ופעילויותיו השונות, לפי פרטי אמצעי התקשורת אותם סיפקת בזמן הרשמתך למועדון.

ניתן לבצע הסרה מרשימת התפוצה של מועדון דרך קישור ההסרה אשר מופיע בתחתית כל מייל או מסרון שנשלח מאיתנו. חשוב להבהיר כי הסרה שתתבצע דרך קישור ההסרה, תוביל להסרה רק מאמצעי התקשורת ממנו התבצעה ההסרה. במידה והינך מעוניין להפסיק את כלל חברותך במועדון ולא לקבל מסרים ממועדון זמן תרבות, אנא פנה אלינו במייל: support@zmantarbut.co.il

 לאתר ומועדון זמן תרבות תהיה הזכות לבטל / לדחות כל אירוע ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. זמן תרבות לא יישא בשום טענה, אחריות או נזק שייגרם לרוכש בעקבות ביטול או דחייה של אירוע או פעילות. במקרה של ביטול או דחייה של אילו מן השירותים המוצעים באתר, יינתן לרוכשים זיכוי מלא בעבור השירותים שנרכשו או אפשרות להגיע במועד החדש שנקבע, לפי בחירת הרוכש.

 הגנה על נתונים

כל מידע אישי שתספק בעת השימוש באתר זה, ייעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

 קישורים לאתרים אחרים

אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אנו לא אחראים למידע, לחומר, למוצרים או לשירותים הכלולים או נגישים דרך אתרים אלה. הגלישה והשימוש באתרים אלה הם באחריותך האישית בלבד.

 מדיניות ביטול הזמנות

ניתן לבטל את הרכישה עד 5 ימים לפני מועד האירוע / הפעילות / השירות שעבורו התבצעה הרכישה ולקבל החזר מלא עבור השירותים שנרכשו.

ביטול הרכישה לאחר מכן, ועד 48 שעות מתחילת האירוע / הפעילות / שירות שנרכש, יזכה את הרוכש בזיכוי בו יוכל להשתמש עבור פעילויות / אירועים / שירותים אחרים שמציע המועדון באתר. לא תינתן האפשרות להחליף זיכוי בכסף. בזיכוי ניתן להשתמש עד שנתיים מרגע קבלתו. זיכוי שלא ימומש במשך שנתיים יאבד את תקופו ולא יהיה ניתן לעשות בו שימוש או להמירו לכסף. במידה ופעילות המועדון תיפסק, לא יינתן פיצוי כספי עבור זיכויים שלא מומשו.

אי הגעה לפעילות/אירוע או שירות מסויים שעבורו בוצעה רכישה, ללא הודעה מראש בכתב (בדואר אלקטרוני בכתובת support@zmantarbut.co.il) של לפחות 48 שעות לפני יום הפעילות, לא תאפשר קבלת זיכוי או החזר כספי.

שוברי מתנה

ניתן לממש שובר מספר פעמים עד לגובה הסכום הטעון בו.

תוקף השובר הוא 24 חודשים מיום רכישת השובר.
ניתן לבטל שובר מתנה ולקבל החזר כספי  תוך 14 ימים, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, במידה ולא נעשה בו שימוש.
לא ניתן להמיר שובר מתנה לכסף מזומן.
במידה ונותרה יתרה בשובר המתנה לא יינתן זיכוי כספי עבורה.
לא ניתן לבטל פעילות ולקבל עליה החזר או זיכוי, במידה ושולמה באמצעות שובר מתנה.
במידה של אובדן שובר המתנה, רוכש השובר יוכל לפנות אלינו ואנו נעשה כל שביכולתנו לשחזר את השובר. במידה ולא נצליח, לא יינתן החזר או פיצוי עבור השובר.
בכדי לממש את השובר, יש לבצע הליך רכישה באתר ובסופו להזין את מספר שובר המתנה כפי שמופיע על השובר.

Scroll to Top